Wat zijn de mogelijkheden tot een dialoog tijdens de aanbestedingsprocedure?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Tijdens het doorlopen van het aanbestedingsproces heeft u ook mogelijkheden om de markt te betrekken bij het specificeren van de opdracht. Zo kunt u in specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarden kiezen voor flexibelere aanbestedingsprocedures, zoals de mededingingsprocedure met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap.

Bij de procedure voor sociale en andere specifieke diensten kan u bij deze Europese specifiek procedures aanhaken en ruimte inbouwen voor dialoogrondes.

Informatie delen

Tijdens de aanbestedingsprocedure moet u informatie die voor alle (potentiële) inschrijvers/ gegadigden relevant is delen via een nota van inlichtingen of een inlichtingenbijeenkomst. Bij de Europese standaard procedures is het, anders dan bij de hierboven genoemde specifieke procedures, niet mogelijk met de markt te praten (onderhandelen) over de opdracht. De inlichtingen en de dialoog mogen er niet toe leiden dat de kernvoorwaarden van de aan te besteden opdracht worden gewijzigd. Een wezenlijke wijziging van de opdracht tijdens de aanbestedingsprocedure is in beginsel niet toegestaan. In voorkomend geval dient u de gewijzigde opdracht opnieuw te gunnen in overeenstemming met de bepalingen van de Aanbestedingswet 2012.

Meer informatie:
Fase 1 Voorbereiden - Europese specifieke procedures
Visie Wezenlijke wijziging
Fase 2 Doorlopen - Aankondigen - Niet-wezenlijke wijziging

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart