Wat zijn overwegingen om voor een Open House systeem te kiezen?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het Open House systeem is wellicht een optie indien de markt uit meerdere aanbieders bestaat en de toetredingskosten voor nieuwe toetreders op de markt laag zijn. Verder moet u als gemeente de reële kostprijs van de voorziening zelf kunnen bepalen waarbij u ook minimale kwaliteitseisen moet kunnen formuleren. Daarnaast moeten de gebruikers van de zorgvoorziening in staat zijn de kwaliteit van de verschillende zorgaanbieders in te schatten en te vergelijken. Het is immers niet uw gemeente die de zorgaanbieder selecteert maar veelal de inwoner die zorgbehoefte heeft.

De aard van de voorziening, de marktsituatie en de status van de gebruikers bepalen dus of Open House een geschikt toelatingssysteem is of dat u beter (direct) een overheidsopdracht in de markt kunt zetten of een keuze maakt voor het subsidie-instrument. Het verdient altijd aanbeveling om voorafgaand aan uw keuze een marktverkenning te doen.

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart