Wat zijn selectiecriteria en hoe gaat u als gemeente daarmee om?

Toon pagina in menu

Antwoord:

U kiest voor een procedure met voorselectie als bijvoorbeeld uit de marktverkenning is gebleken dat op de specifieke markt veel zorgaanbieders zijn die in uw inkoopbehoefte kunnen voorzien en/of het opstellen van de offerte een meer dan gemiddelde inspanning van de markt vraagt. Met een voorselectie voorkomt u dat onnodig veel zorgaanbieders offertekosten maken en dat u onnodig veel offertes moet beoordelen.

Met het opstellen van selectiecriteria bepaalt u hoe u de meest geschikte zorgaanbieders zal selecteren (ranken).Het doel van selectiecriteria is het beperken van het aantal gegadigden tot een vooraf bepaald aantal (meestal 5, soms 3), dat vervolgens uitgenodigd wordt om in te schrijven.

Toepassing

Selectiecriteria liggen vaak in het verlengde van de geschiktheidseisen, dit is echter niet verplicht. Alle eisen waaraan geschiktheidseisen moeten voldoen, gelden ook voor selectiecriteria. Deze dienen dus objectief, eenduidig, transparant en proportioneel te zijn. Voor alle gegadigden moet u de criteria op dezelfde manier toepassen.

Voorbeeld selectiecriteria

U heeft bijvoorbeeld in uw minimum geschiktheidseisen de eis opgenomen dat een aanbieder minimaal 3 jaar ervaring heeft met schoonmaakondersteuning en dit ten minste voor 600 inwoners op jaar basis heeft verricht. U kunt er voor kiezen om in het verlengde daarvan zorgaanbieders hoger te scoren die meer dan 3 jaar ervaring hebben en meer dan 600 inwoners per jaar hebben bediend. Uiteraard dient u transparant te zijn over de wijze van waardering van deze selectiecriteria.

Meer informatie: Fase 1 Voorbereiden - Opstellen selectiecriteria
Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart