Wat zijn uitsluitingsgronden en hoe gaat u als gemeente daarmee om?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Aanbestedingswet 2012 kent voor Europese aanbestedingen dwingende uitsluitingsgronden en facultatieve uitsluitingsgronden. Als uitsluitingsgronden toepast, sluit u bepaalde zorgaanbieders uit van deelname aan een aanbestedingsprocedure.

Daarnaast kunt u aanvullende (niet in de wet genoemde) uitsluitingsgronden toepassen. U kunt andere uitsluitingsgronden in het aanbestedingsdocument opnemen, zolang deze niet disproportioneel zijn.

Voorbeelden andere uitsluitingsgronden

Onder bepaalde voorwaarden kunnen bijvoorbeeld ondernemers uitgesloten worden:

  • die niet zijn ingeschreven in het beroepsregister,
  • die een bepaalde vergunning niet bezitten,
  • die bij de voorbereiding van de opdracht zijn betrokken,
  • die met elkaar verbonden zijn.

Als de aanbestedende dienst voorschrijft dat een ondernemer is ingeschreven in een bepaald register of een bijzondere vergunning bezit, dan is dat feitelijk een aanvullende facultatieve uitsluitingsgrond, die als een knock-outcriterium functioneert. Een dergelijke eis moet u in de aankondiging vermelden.

Knock-outcriteria

Bij uitsluitingsgronden gaat het om omstandigheden die de zorgaanbieder betreffen en die zijn uitsluiting van alle aanbestedingen kunnen rechtvaardigen. Er is vaak geen duidelijke relatie tussen die omstandigheden en de specifieke opdracht; dit is ook niet nodig. Uitsluitingsgronden functioneren als knock-outcriteria. Is een uitsluitingsgrond van toepassing, dan betekent dat over het algemeen verdere uitsluiting van de procedure.

Meer informatie: Uitsluitingsgronden
Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart