Welke instrumenten heeft u als gemeente ter beschikking?

Toon pagina in menu

Antwoord:

U heeft verschillende instrumenten om uw taken binnen het sociaal domein te organiseren en vorm te geven. U kiest allereerst tussen het zelf uitvoeren van de benodigde activiteiten en het uitbesteden daarvan aan zorgaanbieders.

Wenst u bepaalde activiteiten in eigen beheer uit te (laten) voeren, dan kunt u kiezen voor (quasi) inbesteden. Activiteiten worden in dat geval uitgevoerd vanuit de eigen gemeentelijke organisatie (inbesteden) of door een gelieerde publieke organisatie (quasi-inbesteden). Tenslotte kunt u kiezen voor het verstrekken van subsidies (publiekrechtelijk) of het sluiten van overeenkomsten (privaatrechtelijk) in de vorm van overheidsopdrachten of 'open house' contracten.

Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart