Welke (kwaliteits)eisen stelt de Wmo 2015 aan producten en diensten?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Onder de Wmo 2015 is bepaald dat u de uitwerking van de wet op decentraal niveau moet invullen en uitvoeren. De Wmo 2015 zelf stelt geen concrete eisen aan de kwaliteit van de voorzieningen en de wijze van ondersteuning maar biedt wel de mogelijkheid bij verordening nadere regels vast te stellen. Dit is anders dan in de Jeugdwet waar kwaliteitseisen rechtstreeks uit de wet volgen.

Naast de verordening kunt u ook op product (diensten) niveau specifieke eisen stellen. Deze eisen worden vastgelegd in de bestekken die worden opgesteld in het kader van een aanbesteding. Uiteraard voor zover u ervoor kiest een overheidsopdracht te sluiten om de voorziening in te kopen.

Modelverordening Wmo 2015  op vng.nl 

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart