Beroepsbevoegdheid

Toon pagina in menu

Antwoord:

Met eisen inzake beroepsbevoegdheid wil de aanbestedende dienst vermijden dat de opdracht uitgevoerd wordt door een bedrijf/persoon die op grond van de nationale wetgeving niet bevoegd is.

De Aanbestedingswet 2012 laat de invulling van eisen/bewijzen inzake beroepsbevoegdheid open. Bij beroepsbevoegdheid gaat het bijvoorbeeld om de bevoegdheid om asbest te verwijderen.

Alle eisen moeten voldoen aan de uitgangspunten die onder geschiktheidseisen genoemd zijn. 

Dossier: Aanbestedingswet 2012

Terug naar de hoofdvraag: Geschiktheidseisen

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart