Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Toon pagina in menu

Antwoord:

Een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) is een verklaring van de minister van Justitie en Veiligheid dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of diensten.

Het opvragen van een GVA is onder de Aanbestedingswet 2012 niet verplicht, maar als u als aanbestedende dienst hiervoor kiest, dan moet het vastgestelde model worden gebruikt. De GVA heeft per 1 april 2013 de 'VOG voor aanbesteding' vervangen. Aanvragen GVA worden rechtstreeks bij Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend. In de toelichting op het aanvraagformulier kunt u lezen hoe het aanvraagformulier ingevuld dient te worden.

Meer informatie

Gedragsverklaring aanbesteden
Dossier: Aanbestedingswet 2012

Terug naar de hoofdvraag: Uitsluitingsgronden

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart