Goede kwaliteit tegen laagste prijs

Toon pagina in menu

Antwoord:

De specificaties van het in te kopen werk, de levering of de dienst bepalen voor een groot deel de hoogte van de prijs. Het is belangrijk om in de eerste fase van het inkoopproces de omvang en de kwaliteit van het werk, de levering of de dienst vast te stellen. Een programma van eisen omschrijft de kwaliteit in eisen en wensen. Bij beoordeling van de inschrijvingen/offertes wordt meestal de prijs afgezet tegen de kwaliteit.

De Aanbestedingswet 2012 benoemt expliciet dat een aanbestedende dienst (in beginsel) verplicht is om te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. In sommige gevallen is het mogelijk om op basis van de laagste prijs te gunnen of op laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit. Een voorwaarde om te gunnen op basis van de laagste prijs is dat de kwaliteit van het werk, de levering of de dienst precies en ondubbelzinnig is gespecificeerd. Daarnaast dient u als aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken te motiveren waarom er op basis van de laagste prijs wordt gegund.

Dossier: Aanbestedingswet 2012

Terug naar de hoofdvraag: Welke inkoopdoelstellingen streef ik na?