Gunningscriteria

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Aanbestedingswet 2012 kent 3 gunningscriteria:

  • de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV),
  • de laagste prijs en
  • de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit.

Voor Europese aanbestedingen en aanbestedingen onder de drempel op grond van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is het gebruik van de beste prijs-kwaliteitverhouding het uitgangspunt. Verder moet de aanbestedende dienst bij de gunning rekening houden met de opschortende termijn van 20 dagen voordat hij de overeenkomst mag sluiten. Overigens is een aanbestedende dienst niet verplicht om de opdracht te gunnen.

Loten is in de gunningsfase in beginsel niet toegestaan. De rechter heeft aangegeven dat loting niet past binnen het karakter en het doel van een aanbesteding. Ondernemers kunnen zich daarmee onvoldoende onderscheiden. Evenwel kan PIANOo zich voorstellen dat in sommige gevallen een lotingprocedure uitkomst biedt. Te denken valt aan de situatie waarbij ondanks dat gekozen is voor een passende gunningsmethodiek twee of meer inschrijvers gelijk scoren. In dat geval zou loting mogelijk te rechtvaardigen zijn indien u de procedure bij aankondiging van de opdracht in uw aanbestedingsdocument heeft beschreven..

BPKV
Laagste prijs
Opschortende termijn

Dossier: Aanbestedingswet 2012

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart