Hoe krijg ik inzicht in de markt?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Enkele methoden om inzicht te krijgen in de markt zijn:

Marktanalyse

Voor het opstellen van specificaties is een marktverkenning of marktonderzoek onontbeerlijk. Doel van deze analyse is ondermeer om vast te stellen, wat de markt kan bieden, of er voldoende aanbieders zijn, en/of de gestelde specificaties haalbaar zijn. De twee bekendste typen van marktanalyse zijn desk research (bijvoorbeeld via internet) en field research (bijvoorbeeld spreken met marktpartijen of intermediairs).

Het is niet altijd mogelijk om specificaties te maken op basis van een marktanalyse. Bijvoorbeeld omdat hetgeen dat ingekocht wordt nieuw is, of omdat het niet mogelijk is een prijs vast te stellen. In dat geval kan de aanbestedende dienst een marktconsultatie of technische dialoog gebruiken om de eisen en wensen helder te krijgen of een budget/raming vast te stellen.

Marktconsultatie

Marktconsultatie is het toetsen van oplossingsrichtingen en ideeën bij marktpartijen in een fase waarin deze informatie nog gebruikt kan worden bij het opstellen van de specificaties. Het beoogt de kwaliteiten, kennis en ervaring van marktpartijen te benutten voor de verdere uitwerking van een idee. Marktconsultatie vindt plaats voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure en is wederzijds vrijblijvend, met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen.

Technische dialoog

Een technische dialoog is het toetsen van uitgewerkte specificaties, eisen en criteria aan de markt. Deze dialoog wordt toegepast in situaties waarin de aanbestedende dienst nog onzeker is over zijn formuleringen en nog geen aankondiging heeft gedaan. Het is als het ware de opvolging van de marktconsultatie in termen van uitwerking en detaillering.
Een technische dialoog is een bruikbaar instrument bij complexe en/of innovatieve producten.

Dossier: Markten / Marktkennis
Dossier: GWW Inkopen

Icoon metrokaart lijn 3   Terug naar de metrokaart