INK model

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het INK-model is een breed gebruikt managementmodel. Het biedt organisaties een gestructureerde werkwijze om hun strategie te vertalen naar vijf aandachtsgebieden binnen hun organisatie.

Het model wordt o.a. gebruikt om:

 • de huidige positie van de organisatie vast te stellen
 • inzicht te krijgen in verbanden tussen bedrijfsvoering en de behaalde resultaten
 • de activiteiten van de organisatie op elkaar af te stemmen
 • de kritische succesfactoren en strategische doelstellingen te formuleren
 • de kwaliteit van de organisatie te evalueren en te verbeteren

Dit instrument biedt een basis voor zelfevaluatie (interne vergelijking) en benchmarking (externe vergelijking). Vaak worden de evaluaties uitgevoerd door auditors om een zo onafhankelijk mogelijk beeld van de organisatie te krijgen. Het INK model streeft naar een goede balans tussen:

 • de diverse belanghebbenden 
 • de resultaten en de inspanningen die daarop betrekking hebben
 • de korte en lange termijn doelen van de organisatie

Het INK model is opgebouwd uit vijf organisatie- en vier resultaatgebieden (zie schematische weergave). De organisatiegebieden staan voor aandachtsgebieden voor managers. De resultaatgebieden staan voor aandachtsgebieden waarop de prestaties van de organisatie gemeten worden.

Bij de toepassing van het INK model zijn vier opeenvolgende fasen te onderscheiden:

 1. Bewustmaking
 2. Diagnose
 3. Verbeteren
 4. Besturen

Schematische weergave en meer informatie  op ink.nl

Terug naar de hoofdvraag: Hoe evalueer ik mijn organisatie?

Icoon metrokaart lijn 7  Terug naar de metrokaart