Inkoopdiagnose

Toon pagina in menu

Antwoord:

Een inkoopdiagnose is een analyse waarmee een organisatie haar inkoopbeleid kan toetsen en verbeteren. Daarnaast levert de diagnose managementinformatie op om te kunnen sturen op inkoop en aanbestedingen. Daartoe wordt een kwantitatieve en/of een kwalitatieve scan gemaakt van de inkoopactiviteiten binnen de organisatie.

De kwantitatieve scan is meestal een crediteuren- en leveranciersonderzoek dat antwoord geeft op vragen als hoe, wat, waneer en tegen welke bedragen wordt ingekocht. Het kwalitatieve onderzoek kan bestaan uit interviews binnen de verschillende delen van de organisatie en het bestuderen van de inkoopprocessen en relevante documenten (overzichten, procedures, administratieve organisatie, opzet, en dergelijke).

Bij een inkoopdiagnose wordt op de volgende vragen een antwoord gegeven:

  • wat wordt ingekocht (alles waar een factuur tegenover staat)
  • waar wordt ingekocht (de leveranciers en dienstverleners)
  • voor wie wordt ingekocht (de afdelingen en functies waarvoor wordt ingekocht)
  • door wie wordt ingekocht (de afdelingen, functionarissen die zelf inkopen)
  • hoe wordt ingekocht (de wijze waarop en volgens welke eventuele procedures)
  • hoe vaak wordt het ingekocht (de frequentie) 
  • voor welke bedragen wordt ingekocht (de omvang van de inkoop in geld)
  • hoe wordt betaald (het aantal facturen)

Met de resultaten en conclusies wordt een implementatieplan gemaakt om verbeteringen en besparingen te realiseren. Het is mogelijk om via TenderNed managementrapportages te genereren. Deze informatie kan onder andere gebruikt worden voor de inkoopdiagnose.

Dossier inkoopdiagnose

Terug naar de hoofdvraag: Hoe evalueer ik mijn organisatie?

Icoon metrokaart lijn 7  Terug naar de metrokaart