Lopend contract verlengen zonder aanbesteden

Toon pagina in menu

Antwoord:

De stelregel is dat het totale bedrag exclusief btw, zoals geraamd door de aanbestedende dienst het uitgangspunt is voor de berekening van de waarde van de opdracht. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met eventuele opties en verlengingen van de opdracht. Op grond van deze raming wordt bepaald of een opdracht Europees moet worden aanbesteed. Een opdracht die (anders dan gebruikmakend van verlengopties in het lopende contract) wordt verlengd is in feite een nieuwe opdracht. Bij het plaatsen van deze nieuwe opdracht dient u de aanbestedingswet- en regelgeving in acht te nemen, waaronder de regelgeving met betrekking tot de waardebepaling van de opdracht.

Het jaarlijks verlengen van een opdracht zonder aan te besteden en zonder dat dit in het contract geregeld is, valt onder het splitsingsverbod. U mag een opdracht niet in meerdere opdrachten splitsen met als enkel doel om onder de toepassing van de aanbestedingsrichtlijnen uit te komen. 

 

Terug naar de hoofdvraag: Contracten

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart