Mag ik opdrachten samenvoegen?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Aanbestedingswet 2012 legt in artikel 1.5 aan aanbestedende diensten de verplichting op om na te denken over de grootte van de opdracht. Opdrachten mogen niet onnodig samengevoegd worden.

Bij de beslissing ten aanzien van eventueel samenvoegen moet in ieder geval acht geslagen worden op:

  1. de invloed op relevante markt en de toegang van MKB,
  2. de organisatorische gevolgen en risico's voor zowel aanbestedende dienst als de ondernemer en
  3. de mate van samenhang van de opdracht.

De invulling van deze verplichting is de verantwoordelijkheid van een aanbestedende dienst. Als hij opdrachten samenvoegt, dan moet hij in de aanbestedingsstukken de reden waarom motiveren.

Dossier: Aanbestedingswet 2012

Terug naar de hoofdvraag: Hoe bepaal ik de waarde van de opdracht?

Icoon metrokaart lijn 4  Terug naar de metrokaart