Mag of moet ik de opdracht in percelen opdelen?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Bij aanbesteden wordt met percelen bedoeld het binnen de regels onderverdelen van één opdracht in meer stukken. Uitgangspunt van de Aanbestedingswet is dat geclusterde opdrachten in principe in percelen verdeeld moeten worden. Het opdelen van opdrachten verhoogt de marktwerking, ook kunnen kleinere ondernemingen inschrijven. Wanneer u het niet passend vindt een opdracht in percelen te verdelen, moet u dit motiveren in de aanbestedingsstukken (Aanbestedingswet 2012, artikel 1.5).

Splitsen van één opdracht in meerdere afzonderlijke opdrachten, toegestaan of niet?

Een aanbestedende dienst mag een opdracht niet opknippen in meerdere opdrachten om onder de verplichting tot Europees aanbesteden uit te komen. Dit splitsingsverbod staat in artikel 2.14 van de Aanbestedingswet 2012. In dit verband spreekt men vaak ten onrechte over percelen.

Eén van de onderdelen die in de praktijk problemen oplevert, is de vaststelling of werken, producten en/of diensten die ingekocht worden, als één geheel moeten worden gezien of als losse onderdelen.

Uitgangspunten zijn:

  • niet splitsen om onder de regelgeving uit te komen;
  • soortgelijke producten of diensten mogen niet gesplitst worden;
  • producten en diensten die bij elkaar horen (homogene leveringen), zoals de levering van een telefooncentrale - met het onderhoud daarvan, moeten samengenomen worden.

Daarbij moet telkens overwogen worden of de opdracht in percelen opgedeeld kan worden.. 

Dossier: Aanbestedingswet 2012

Terug naar de hoofdvraag: Hoe bepaal ik de waarde van de opdracht?

Icoon metrokaart lijn 4  Terug naar de metrokaart