Sociale criteria

Toon pagina in menu

Antwoord:

Door maatschappelijk verantwoord (duurzaam) in te kopen kunt u de sociale omstandigheden verbeteren. U heeft invloed op de manier waarop werken, diensten en leveringen tot stand komen. De sociale aspecten van maatschappelijk verantwoord (duurzaam) inkopen richten zich zowel op internationale als lokale issues.

Sociale voorwaarden

De sociale voorwaarden gaan over het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de gehele productieketen. Door toepassing ervan in aanbestedingsdocumenten stimuleert u de naleving van internationaal geaccepteerde arbeidsnormen en mensenrechten. Voor Europese aanbestedingen is uitgewerkt hoe sociale voorwaarden kunnen worden toegepast.
Sociale voorwaarden 

Social return

Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. De overheid kan daarom bij het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemer verplichten of stimuleren bij de uitvoer ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken.
Social return 

Dossier: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Duurzaam inkopen) 

Terug naar de hoofdvraag: Welke inkoopdoelstellingen streef ik na?