Waar kan ik terecht met vragen over TenderNed?

Toon pagina in menu

Antwoord:

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland. Het helpt aanbestedende diensten én ondernemingen stapsgewijs door het hele aanbestedingsproces. Zo besparen beide partijen tijd en geld.

Aanbesteden via TenderNed heeft verschillende voordelen, voor zowel de aanbestedende dienst als de onderneming:

  • Vraag en aanbod op één plaats
  • Minder administratieve lasten
  • Snel, veilig en gratis
  • Geen papier meer nodig
  • Minder kans op (vorm)fouten
  • Online hulp tijdens het aanbestedingsproces

De huidige Aanbestedingswet 2012 verplicht aanbestedende diensten al hun aankondigingen op TenderNed te publiceren. De verplichting geldt alleen voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels en bij het (vrijwillig) bekendmaken van (nationale) opdrachten. Voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden is er vanaf 1 juli 2017 de verplichting bij om de gehele procedure digitaal te laten verlopen. Deze verplichting geldt voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven. Volledig digitaal aanbesteden kan via TenderNed, of een van de andere aanbestedingsplatforms.

Heeft u een vraag over het gebruik van TenderNed? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen op www.tenderned.nl . De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via het gratis nummer 0800-8363376 of @email.

www.tenderned.nl 

Icoon metrokaart lijn 8  Terug naar de metrokaart