Wat doet PIANOo verder voor mij?

Toon pagina in menu

Antwoord:

PIANOo staat voor Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers. PIANOo is het kennisnetwerk aanbesteden van en voor de overheid. Iedereen die zich binnen de publieke sector bezighoudt met het aanbesteden van werken, leveringen en diensten kan bij het netwerk terecht voor informatie, advies en praktische tips. PIANOo stimuleert kennisuitwisseling over inkopen en aanbesteden binnen de publieke sector en brengt inkopers en aanbesteders met vakgenoten in contact.

Online instrumenten van PIANOo

  1. pianoo.nl: Op de portal van PIANOo vindt u het meest recente nieuws over inkopen en aanbesteden. Doel is het beschikbaar maken van de aanwezige kennis en ervaring ten behoeve van álle aanbestedende diensten (overheden en publiekrechtelijke organisaties). Marktpartijen zijn echter ook zeer welkom op deze portal.
    www.pianoo.nl
  2. PIANOo Forum: PIANOo Forum is de besloten groep van PIANOo op het Europese Public Procurement Forum, waar publieke inkopers uit Nederland kennis kunnen uitwisselen. Iedereen die werkzaam is bij een aanbestedende dienst binnen de publieke sector kan zich aanmelden om toegang te krijgen tot het PIANOo Forum. 
    PIANOo Forum
  3. TenderNed.nl: TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen. Op TenderNed publiceren alle Nederlandse overheden hun nationale en Europese opdrachten. Ondernemers vinden hier dus alle overheidsopdrachten. Ook kunnen ze zich met TenderNed digitaal inschrijven op aanbestedingen. Vraag en aanbod komen op TenderNed bij elkaar.
    www.tenderned.nl