Wat is een aanbestedingsstrategie?

Toon pagina in menu

Antwoord:

In de aanbestedingsstrategie wordt voorafgaand aan de aanbesteding vastgelegd:

 • de omvang van de aanbesteding
 • de keuze voor wel of geen percelen en een omschrijving van de percelen
 • de organisatie van de aanbesteding:
  - de bemensing van het inkoopteam/aanbestedingsteam
  - wie aan welk orgaan rapporteert
  - wie beslissingsbevoegd is
  - de taakverdeling
  - de op te leveren documenten per fase
 • de stappen in de aanbesteding en hoe deze uitgevoerd gaan worden. Hieronder valt bijvoorbeeld de wijze van selectie en gunning en of u al dan niet digitaal (via TenderNed) gaat aanbesteden.

De aanbestedingsstrategie geeft voor alle betrokkenen bij het aanbestedingsproces aan wat zij wanneer mogen verwachten. Voor de aanbestedende dienst is de aanbestedingsstrategie de basis om te toetsen of de aanbesteding correct is uitgevoerd. Na afronding van de aanbesteding kunnen de leerpunten opgenomen worden in de strategie om het leereffect voor de aanbestedende dienst te behouden.

Zeker bij complexe inkopen is een aanbestedingsstrategie een noodzakelijke stap om professioneel in te kopen.

Icoon metrokaart lijn 4  Terug naar de metrokaart