Wat is de Aanbestedingswet 2012?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Aanbestedingswet 2012 is een omzetting van de Europese richtlijnen naar Nederlands recht met een aantal toevoegingen, met name voor opdrachten onder de drempel, het samenvoegen van opdrachten en proportionaliteit.

De wet is opgebouwd uit 5 delen:

Deel 1

Deel 1 bestaat uit algemene bepalingen voor alle opdrachten. Naast begripsbepalingen (definities) zijn hierin ook de beginselen en uitgangspunten bij (Europese) procedures met voorafgaande aankondiging en (meervoudig) onderhandse procedures vastgelegd. Verder zijn administratieve voorschriften bij aanbestedingen opgenomen zoals voorschriften voor het elektronische systeem van aanbesteden (TenderNed) en het beperken van administratieve lasten. Het gebruik van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) wordt verplicht gesteld voor het aanbesteden van werken onder de Europese aanbestedingsdrempels.

Deel 2

Deel 2 bestaat uit bepalingen voor het aanbesteden van overheidsopdrachten gelijk aan of boven de Europese aanbestedingsdrempels.

Deel 2A

Deel 2A bestaat uit bepalingen voor het aanbesteden van concessieopdrachten voor werken en diensten gelijk aan of boven de Europese aanbestedingsdrempels.

Deel 3

Deel 3 bestaat uit bepalingen voor het aanbesteden van opdrachten door speciale sector bedrijven gelijk aan of boven de Europese aanbestedingsdrempels.

Deel 4

Deel 4 bestaat uit overige bepalingen. Hieronder vallen regels over de Gedragsverklaring aanbesteden, regels met betrekking tot elektronisch aanbesteden en regels met betrekking tot rechtsbescherming, klachten en evaluatie. Ten slotte zijn in dit deel de overgangsbepalingen opgenomen.. 

Dossier: Aanbestedingswet 2012

Icoon metrokaart lijn 5  Terug naar de metrokaart