Wat is de Gids Proportionaliteit?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Bij aanbesteden moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids Proportionaliteit geeft hier invulling aan. De Gids Proportionaliteit is een verplicht te volgen richtsnoer. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures.

In de Gids Proportionaliteit worden adviezen en voorschriften gegeven voor het gehele inkoopproces, van voorfase tot aan contractvoorwaarden, dus bijvoorbeeld over keuze procedure, geschiktheidseisen en zekerheidsstelling. Afwijkingen van met name de voorschriften moeten gemotiveerd kunnen worden, soms al in de aanbestedingstukken, soms achteraf op verzoek van een ondernemer.

Meer informatie

Herziene Gids Proportionaliteit

Terug naar de hoofdvraag: Wat is de Aanbestedingswet 2012? 

Icoon metrokaart lijn 5  Terug naar de metrokaart