Wat is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Europese Commissie heeft een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) opgesteld. Dit standaardformulier gebruikt een inschrijver bij zijn inschrijving en vervangt bij de inwerkingtreding van de wijzigingen aan de Aanbestedingswet 2012 de verschillende uiteenlopende nationale eigen verklaringen. De UEA is van toepassing op zowel aanbestedingen boven als onder de Europese drempelbedragen.

Veel gestelde vragen

Waar en wanneer moet het Uniform Europees Aanbestedingsdocument worden gebruikt? Wat moet ik weten over het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument? Hoe controleer/verifieer ik het Uniform Europees Aanbestedingsdocument? Op deze en andere veel gestelde vragen vindt u een antwoord in het dossier Uniform Europees Aanbestedingsdocument. 

Dossier: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Terug naar de hoofdvraag: Wat is de Aanbestedingswet 2012? 

Icoon metrokaart lijn 5  Terug naar de metrokaart