Welke Europese richtlijnen zijn van belang?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Op het gebied van aanbesteden zijn er 4 Europese Richtlijnen met de volgende officiële benamingen:

Richtlijn 2014/25/EU

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Deze aanbestedingsrichtlijn regelt het aanbesteden in de nutssector (in Nederlandse wetgeving omgedoopt naar Speciale Sectoren).

Richtlijn 2014/24/EU

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Deze aanbestedingsrichtlijn regelt het aanbesteden voor overheden en publiekrechtelijke instellingen, soms wordt deze richtlijn ook wel de Algemene Richtlijn genoemd of die voor de Klassieke sectoren.

Richtlijn 2014/23/EU

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten. Deze aanbestedingsrichtlijn regelt het aanbesteden voor overheden, publiekrechtelijke instellingen en speciale sectorbedrijven van concessieopdrachten voor werken en diensten.

Richtlijn 2009/81/EG

Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. 

Dossier:  Europese richtlijnen

Icoon metrokaart lijn 5  Terug naar de metrokaart