Wat is mijn rol als projectleider en welke competenties zijn nodig?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Als projectleider die te maken heeft met inkooptrajecten, kunt u bijdragen aan innovatiegericht inkopen door innovatiegerichte inkoopstrategieën te ontwikkelen. Succesvol innovatiegericht inkopen heeft potentieel grote voordelen voor de projecten waar u leiding aan geeft.

Inkopers, (externe) experts en juristen kunnen u hierbij ondersteunen met specifieke kennis over bijvoorbeeld innovatiegerichte inkoopprocedures. Voor het inkooptraject en de uitvoering van het project is extra aandacht voor politieke dekking en risicomanagement van belang, omdat innovatiegerichte inkooptrajecten doorgaans meer risico’s met zich mee nemen. Ook kan het betekenen dat u met meerdere leveranciers te maken krijgt, bijvoorbeeld als een deel van het project innovatief is en wordt belegd bij een andere leverancier dan de leverancier(s) voor het overige deel van de opdracht. Denk ook na over prikkels in (raam)contracten om ook op deze wijze leveranciers te stimuleren tot innovatie. Deel bijvoorbeeld de verkregen winst bij verbeteringen.

Relevante vragen en rapporten:
Welke innovatiegerichte inkoopinstrumenten zijn er?
MLE rapporten over innovatiegericht inkopen 
Wat is het verschil tussen innovatiesubsidies en innovatiegerichte overheidsopdrachten?