Wanneer kan ik opdrachten voorbehouden om participatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Het doel van de overheid is om de participatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt via het bedrijfsleven te stimuleren.

In de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is in artikel 2.82 de mogelijkheid om een opdracht voor te behouden verruimd. U kon deelname aan de aanbesteding van een opdracht al voorbehouden aan sociale werkplaatsen maar nu ook aan ondernemers die maatschappelijk en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben of aan organisaties die opdrachten uitvoeren in het kader van programma’s voor beschermde arbeid. Het percentage van gehandicapte of kansarme werknemers dat in deze sociale werkplaatsen of ondernemingen moet werken, is verlaagd: van minstens 50% naar minstens 30%. De reden om opdrachten voor te behouden aan dergelijke werkplaatsen, programma’s of ondernemingen is dat zij er onder normale mededingingsvoorwaarden niet of onvoldoende in slagen voldoende opdrachten te verwerven.

U kunt dus deelname aan de aanbesteding van uw opdracht aan drie soorten inschrijvers voorbehouden:

  • Sociale werkplaatsen;
  • Ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben (dat doel kan bijvoorbeeld uit de statuten blijken, maar ook uit de aard van hun activiteiten);
  • Programma’s voor beschermd arbeid.

Bij alle drie geldt dat er minstens 30% van de werknemers gehandicapte of kansarme werknemers moeten zijn. Het is dus belangrijk dat er sprake is van een duurzame dienstverband.

Let op: voorbehouden opdrachten betekenen niet dat onderhandse gegund kan worden aan één partij. Er vindt alsnog concurrentie plaats, maar dan wel tussen de bedrijven die voldoen aan de definitie van artikel 2.82 Aw.