Wanneer kun je de opdrachten voor Sociale en andere specifieke diensten voorbehouden?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Een aantal van de sociale en andere specifieke diensten welke in artikel 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet 2012 zijn genoemd, kunt u conform artikel 2.82a van de wet voorbehouden aan sociale ondernemingen (participatieorganisaties). Dit zijn organisaties die als doel hebben het vervullen van een taak van algemeen belang en die gebaseerd zijn op werknemersaandeelhouderschap of op beginselen van participatie van werknemers, gebruikers of belanghebbenden. Hieronder vallen mogelijk initiatieven als (online) buurtplatforms, samenwerkingen van mantelzorgers of zorgcoöperaties. Met name op het gebied van diensten in de gezondheidszorg ontstaan momenteel initiatieven in de samenleving die binnen de reikwijdte van dit artikel zouden kunnen vallen.

PIANOo heeft een overzicht gemaakt met alle CPV codes voor  sociale en andere specifieke diensten. Binnen deze categorie zijn de codes die u kunt voorbehouden voorzien van noot 5.

Overzicht CPV-codes van sociale specifieke diensten

Deze categorie diensten kunt u zowel aanbesteden door de vereenvoudigde procedure voor  sociale en andere specifieke diensten toe te passen, als door deze voor te behouden aan ondernemingen die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen bevorderen. Voor deze diensten geldt de hogere drempelwaarde van 750.000 euro.

Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten boven de drempel

Sociale en andere specifieke diensten

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart