Modelbestek voor aanbesteding doelgroepenvervoer

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft in samenwerking met diverse belanghebbenden een modelbestek opgesteld voor de aanbesteding van doelgroepenvervoer. Het modelbestek is bedoeld als handreiking aan individuele opdrachtgevers (of samenwerkingsverbanden) bij een aanbesteding voor doelgroepenvervoer. (februari 2017)

Doel van dit modelbestek is het bevorderen van inkoop gericht op kwaliteit voor reizigers en een eerlijke positie voor vervoerders en hun medewerkers. Vooral gemeenten kopen dit vervoer op maat in, voor hun inwoners met een indicatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en voor leerlingen die vervoer naar school nodig hebben.

Modelbestek