Monitor topsectoren 2018

Ontwerp valt binnen de topsector creatieve industrie. In 2018 is de laatste Monitor topsectoren verschenen. Deze monitors stelde het CBS vanaf 2012 samen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter ondersteuning van het topsectorenbeleid. (oktober 2018)

Met de overgang naar het missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid is de noodzaak voor deze opzet van de monitor komen te vervallen. Bij het ministerie van EZK is een nieuwe monitor van het missie-gedreven innovatiebeleid in ontwikkeling waarin ook de rol van de topsectoren aandacht zal krijgen.

Monitor

Monitor topsectoren 2018