Multifunctionele accommodatie (MFA) startup tool

Deze Multifunctionele accommodatie (MFA) startup tool is een hulpmiddel bij het starten van een proces tot realisatie van een multifunctionele accommodatie. De tool is bedoeld voor projectleiders, voor toekomstige huurders/gebruikers van de accommodatie en andere belanghebbenden.

De tool omvat de volgende mogelijke functies van een MFA: basisonderwijs, binnen- en buitensport, zwemmen, horeca, bso, zorg en welzijn. De applicatie helpt bij het definiëren van de benodigde functies en gebruik van het gebouw. Met de tool kunnen investeringskosten en exploitatiekosten van de accommodatie berekend worden. Tevens biedt deze inzicht in het gebruiksrooster van binnensportaccommodaties en/of zwembaden als die onderdeel uitmaken van de MFA. (mei 2018)

Tool

Meer informatie

Handreiking: Leidraad Sportief Aanbesteden