KoopWijsPrijs2018

Toon pagina in menu

De KoopWijsPrijs ondersteunt bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit jaar wordt de KoopWijsPrijs uitgereikt aan een aansprekend inkoopproject. Waren het vorig jaar nog alleen de ondertekenaars van het Manifest MVI die met hun MVI actieplan kans maakten op de prijs, dit jaar kunnen alle overheden en organisaties belast met het uitvoeren van een publieke taak meedoen. Daarvoor moet u natuurlijk wel uw project indienen.

logo congres MVI

Deelname en vragenlijst

U kunt deelnemen aan de strijd om de KoopWijsPrijs door een project in te dienen dat is afgerond tussen juli 2017 en juli 2018. Ook private organisaties/bedrijven mogen de jury tippen over goede ervaringen met mooie MVI trajecten vanuit publieke organisaties. Uit alle (geldige) inzendingen zullen 5 projecten genomineerd worden. Indienen kan tot en met 31 juli 2018. U kunt voor het indienen van het project de vragenlijst gebruiken. Waar gaat de jury op letten? De vragenlijst geeft hier duidelijkheid over. Er wordt onder andere gekeken naar ambitie, verankering van MVI in de organisatie, effect en interactie met marktpartijen.

Aanmelden KoopWijsPrijs 
Meer informatie: Vragenlijst voor aanmelden KoopWijsPrijs

Jury KoopWijsPrijs

De jury bestaande uit de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en uit PIANOo. Zij maken een voorselectie waaruit een afvaardiging van de MVI-klankbordgroep, bestaand uit MVO Nederland, Natuur & Milieu, Social Enterprise NL, de NEVI en  VNO-NCW/MKB Nederland, 5 projecten nomineert.

Heel Nederland stemt

Wie de uiteindelijke winnaar wordt van de KoopWijsPrijs bepaalt heel Nederland. Iedereen mag (één keer) stemmen op zijn of haar favoriet nadat alle nominaties bekend zijn gemaakt op deze site. De genomineerden mogen allemaal kort pitchen op het MVI congres dat de rijksoverheid organiseert op 3 oktober 2018. Dan wordt ook de winnaar bekend gemaakt.

De Prijs zelf

De KoopWijsPrijs is ontworpen door lokaal ontwerpbureau de Kabelfabriek. Bij het ontwerp van de prijs is nagedacht over duurzaamheid. Zo zijn de materialen waaruit deze bestaat: hout dat (aantoonbaar) uit duurzaam beheerde bossen komt en hergebruikte kunststof. Dit in het kader van de thema’s biobased en circulaire economie.

KoopWijsPrijs 2017

In 2017 zijn de gemeenten Almere, Helmond en Eindhoven, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en het Instituut Fysieke Veiligheid genomineerd voor de KoopWijsPrijs op basis van hun MVI-actieplan. Helmond kreeg op 14 december 2017 als winnaar de prijs uitgereikt uit handen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Meer informatie: Actieplannen Manifest MVI

Afbeelding logo MVI congres 2018