Presentaties EcoProcura

Toon pagina in menu

Het MVI congres van 3 oktober 2018 viel samen met het EcoProcura congres. Op deze pagina vindt u de presentaties gehouden tijdens EcoProcura. Nog niet alle presentaties zijn beschikbaar.

logo EcoProcura 2018

Tijdens het EcoProcura congres waren er 2 rondes met deelsessies: er is parallel aan de plenaire delen 1 en 2 een ronde met sessies in het Nederlands. In de ronde met Break-out sessions vond 1 Nederlandse sessie plaats.

Deelsessies (parallel aan plenary 1 en 2):
M.1. MVI in uw organisatie
M.2. Circulair Inkopen in de Infrastructuur
M.3. Internationale Sociale Voorwaarden
M.4. ICT

Breakout sessions
E.1. Samenwerking met de markt
E.2. The Green Deal sustainable civil engineering
E.3. The Dutch SPP approach
E.4  Sustainable from farm to fork
E.5 Procurement as a transformation tool for energy markets
E.6 Procurement on the move: achieving sustainable mobility
E.7 The building blocks of sustainability 

Deelsessies (parallel aan plenary 1 en 2)

Nederlandse deelsessies:

M.1. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in uw organisatie

MVI is een breed onderwerp dat op verschillende manieren in verschillende organisaties wordt opgepakt. Aan de hand van een evaluatie van MVI actieplannen loopt Imke Haenen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met u door de belangrijkste stappen die een organisatie helpen om MVI beter op de kaart te zetten. Vervolgens neemt Mayke Derksen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u mee door het land van de ondersteuningsmogelijkheden die de Rijksoverheid biedt en concrete praktijkervaringen.

Sprekers: Imke Haenen (Coördinator MVI, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Mayke Derksen (Coördinator MVI, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)


M.2. Circulair Inkopen in de Infrastructuur

Wat betekent circulariteit voor ontwerpvraagstukken in de infrastructuur? Welke tools zijn er voor circulaire inkoop? En hoe organiseert u dit binnen uw interne organisatie en in samenwerking met de markt? In deze sessie komen ervaringen vanuit de praktijk naar voren, zoals van InnovA58 (slimme en duurzame snelweg), worden nieuwe ontwerpprincipes toegelicht en gaan we in op de vraag in hoeverre inkopers ook verkopers moeten worden.

Sprekers: Evert Schut en Machiel Crielaard (Rijkswaterstaat)


M.3. Internationale Sociale Voorwaarden

Een prachtig natuurstenen dorpsplein. ICT voorzieningen voor ‘het nieuwe werken’. Catering in de kantine. Allemaal productgroepen die in internationale productieketens opereren, waar het risico op misstanden aanzienlijk is.  Kinderarbeid, geen leefbare lonen, schendingen van vrouwenrechten, ongezonde werkomstandigheden... Kunt u dit oplossen? Nee! Kunt u met uw leverancier werken aan verbeteringen? Ja! In deze interactieve sessie laten Milan Bijl (PIANOo) en Kirsten Kossen (ministerie van Buitenlandse Zaken) u aan de hand van praktische tips en voorbeelden zien waarmee u met uw inkoopbeleid kunt bijdragen aan schonere ketens en Internationale Sociale Voorwaarden kunt toepassen.

Sprekers: Albert Geuchies (IUC-Noord), Kirsten Kossen (ministerie van Buitenlandse Zaken), Ruud Scheerder (adviseur MVI PIANOo), Milan Bijl (adviseur MVI PIANOo)


M.4. ICT

Voor ICT zijn er veel mogelijkheden op CO2 besparing en circulariteit, maar de mondiale markt is lastig te beïnvloeden. Vanuit hergebruik en levensduurverlenging liggen op korte termijn kansen. Er wordt gekeken naar internationale ontwikkelingen om inzicht te bieden in de kansen voor circulair design van ICT. In deze sessie gaan we aan de hand van een praktijkcase circulaire ICT van de gemeente Amsterdam met elkaar in discussie over deze kansen en valkuilen bij de inkoop van klimaatneutrale en circulaire ICT.

Sprekers: Klaas van der Sterren (Adviseur duurzaamheid Rijk), Lesley le Roux (tactisch inkoper ICT van de Gemeente Amsterdam)


Breakout sessions

Tijdens deze ronde vonden 7 deelsessies plaats, waarvan 1 in het Nederlands en 6 in het Engels.

E.1. Samenwerking met de markt

Dialoog en samenwerking tussen markt en overheid zijn essentieel voor begrip van elkaars belangen en behoeften, en voor succesvolle resultaten. Daarom organiseert MVO Nederland samen met PIANOo op 3 oktober één van de sessies tijdens dit congres voor publieke inkopers: Samenwerking Markt & Overheid. De sessie start met een korte introductie van MVO Nederland over mogelijkheden voor samenwerking, ontwikkelingen in de markt en kansen die de markt ziet. Ook lichten een marktpartij en een overheid toe wat er in hun samenwerking goed is verlopen. In het tweede deel gaan we de dialoog in praktijk brengen en krijgen markt en overheid de kans om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe de samenwerking versterkt kan worden tijdens een speeddate.

Sprekers: Shirley Justice (MVO NL), Ralf Pakbier (gemeente Venlo) en Robert Koolen (Heijmans)


E.2. The Green Deal sustainable civil engineering: a key driver for transition

The circular and climate goals are clear. But reaching these goals requires more than only expressing the urgency and the ambitions. It requires action from all parties concerned, working together in a real open cooperative way with respect for each other's needs. How do you do that in a world of contracts, directives, conservatism and cost driven projects? In an interactive session experts form parties will explain how you can define general and regional ambitions in your programs and projects in civil engineering, how the green deal approach works in the project process and how the combination of knowledge, expertise and construction are a contribution to climate change. At the end our speakers will explain how the Green Deal will support the Dutch sector to come from single pilots to circularity as business-as-usual.

Sprekers: Meinke Schouten (Dutch Water Authorities), Niels van Amstel (Dutch Association of Civil Engineering Companies), Madeleine Schenk (Dutch Association of Building & Dredging Companies), Gijs Termeer (Foundation for Climate Friendly Procurement and Business (SKAO), owner of CO2 Performance Ladder)


E.3. The Dutch SPP approach: SPP as an instrument to contribute to realising policy objectives

The Dutch SPP approach: SPP as an instrument to contribute to realising policy objectives. What kind of tools can be used in SPP? In this interactive Workshop we will guide you from Ambition towards Impact. We will explain the Dutch ambitions on SPP and Circular Economy and show you how we have translated these ambitions into the concrete SPP approach of today by means of several SPP tools.

Sprekers: Reinier Guijt (Policy Advisor at the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management), Joan Prummel (Moderator and Advisor Circular Procurement), Jeroen van Alphen (Project Leader Sustainable Public Procurement at Rijkswaterstaat).


E.4  Sustainable from farm to fork: strategic procurement of food and catering

The aim of this session is to plan a path for progressively mainstreaming sustainable food procurement – taking school meals as an example - across Europe, with participants identifying and discussing key actions which could advance this goal.

Sprekers: Peter Defranceschi (Head of ICLEI Brussels Office, ICLEI), Betina Bergmann Madsen (Chief Procurement Officer, City of Copenhagen (tbc)), Tamara Bruning (Head of Services, City of Ghent (tbc))

E.5 Procurement as a transformation tool for energy markets

Can others follow the Dutch approach to additionality? Discuss how a transition towards a low carbon energy market can be supported by public procurement.

Sprekers:

  • Joß Florian Bracker (Energy and Climate Researcher, Öko-Institut)
  • Key updates on the Renewable Energy Directive by Robert Kaukewitsch (European Commission Directorate-General for Energy)
  • A community-owned windpark creating additional RES capacities for the region by René Holslag (Project Manager of the sustainable regional procurement of electricity, City of Nijmegen)
  • Procurement of new, local RES in The Hague by Thimo de Nijs (Sustainability Advisor, The Hague)
  • The Heat Roadmap Europe - using procurement to achieve the 2050 Paris Agreement by Carsten Rothballer (ICLEI)

E.6 Procurement on the move: achieving sustainable mobility

The City of Rotterdam has set the ambitious target of achieving the zero emission delivery of goods and services by 2025. The focus of this session is to consider a) is this feasible, and b) how do we achieve it? Participants will leave this session better equipped to identify pathways for achieving the zero emission delivery of goods and services.

Sprekers:

  • Dr. Nina Nesterova, TNO (Facilitator)
  • Léon Dijk, Strategic advisor GPP, City of Rotterdam - Working with suppliers to achieve zero emission delivery
  • Casper Marrott, Technical and Environmental Manager, City of Copenhagen - Promoting consolidation through procurement
  • Geir Rossebø, Sustainability Advisor, City of Oslo - Driving the market for new technologies

E.7 The building blocks of sustainability: procuring bio-based materials and other circular solutions for construction

Circular and climate friendly approaches have high potential in transforming the sustainability of buildings - but are you ready to be part of this future? From using sustainable wood for gains on climate and biodiversity, to self cleaning bricks and self-repairing concrete, this session explores how circular innovations can be translated into technical procurement solutions. Participants will identify the links between circular procurement, bio-based solutions and more established technical solutions, and explore how the public procurement of today can contribute to tomorrow's policy and targets for buildings and infrastructure. 

Sprekers: Mark Kemna, Network Manager, Forest Stewardship Council (FSC), Antoine Giezen (Contract Manager, Rijkswaterstaat), Patrick Schreven (Director, ECO+BOUW), Thomas Matthias Romm (Architect/Consultant of ÖkoKauf Wien, EcoBuy Vienna)

Toelichting Engelse deelsessies  op ecoprocura.eu