Programma MVI Congres 2018

Toon pagina in menu

De dag begint met een plenaire opening, waarna u kunt kiezen uit verschillende deelsessies. Na de deelsessies volgt de overhandiging van de KoopWijsPrijs. Na de lunch zal het MVI congres over gaan in het EcoProcura congres, waarbij u ook van harte welkom bent om te blijven.

logo congres MVI

Programma 

Het programma van het derde MVI congres ziet er als volgt uit:

09.00   Inloop
09.30   Plenaire opening
10.00   Deelsessies
11.30   Pauze
12.00   Overhandiging KoopWijsPrijs (plenair)
13.00   Lunch
14.00   Start EcoProcura

Deelsessies MVI congres

U kunt kiezen uit een aantal deelsessies om bij te wonen.

O.1. Mobiliteit     

De transitie naar zero emission mobiliteitsoplossingen staat hoog op de agenda. Inkoop speelt een centrale rol in deze transitie. Welke duurzame mobiliteitsoplossingen zijn er en wat zijn de knelpunten bij de inkoop hiervan?

O.2. Circulaire Kantoorinrichting         

Leer van praktijkervaringen met inkopen van circulair kantoormeubilair. Circulair inkopen ontwikkelt zich razendsnel. Het relatief lage risico van de productgroep kantoormeubilair gecombineerd met de snelle ontwikkeling van circulaire oplossingen in de kantoorinrichtingsbranche zorgen voor veel ambitieuze voorbeelden. In deze sessie proberen we de rode draad uit deze circulaire voorbeelden te halen. In een interactieve setting krijgt u de mogelijkheid om te onderzoeken welke circulaire opties het beste bij uw organisatie passen.

O.3. Schaduwprijzen

MVI biedt kansen om indirecte schade aan milieu en mens mee te nemen in de inkoopprijs. In de bouw wordt al enige tijd gewerkt met schaduwprijzen en met resultaat. Met het Parijsakkoord zijn ambities nu nog hoger en wordt gekeken hoe scherper kan worden ingezet op CO2 beprijzing en verbreding van de inzet naar andere sectoren. Deze sessie gaat in op wat schaduwprijzen zijn, hoe ze werken en hoe u ze breder kunt toepassen in de inkoop.

O.4. Rol van innovatiegericht inkopen bij maatschappelijke (transitie) vraagstukken          

Hoe innovatiegericht inkopen bijdraagt aan maatschappelijke (transitie) vraagstukken: wanneer kunt u innovatiegericht inkopen inzetten en hoe kunt u dat dan vormgeven? Naast deze vraag behandelen we een praktijkvoorbeeld van innovatiegericht inkopen om dit vanuit de praktijk toe te lichten.

O.5. Pilot Social Return   

Social return heeft als doel maatschappelijke impact te creëren door de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Het Rijk past een nieuwe social return beleid toe in de inkoop; Maatwerk voor Mensen. Deze aanpak biedt meer ruimte en kansen voor meer sociale impact. In een aantal proeftuinen wordt, in nauwe samenwerking met leveranciers, geëxperimenteerd met nieuwe toepassingen van social return. In deze sessie worden lessen en ervaringen gedeeld, en komen inspirerende voorbeelden aan bod. 

O.6. Bedrijfskleding / textiel in de zorg 

De productie van textiel zorgt voor een hoge CO2 uitstoot in de keten. In de Green Deal Circulair Inkopen wordt gewerkt aan het verduurzamen van textielinkoop in de zorg. Het ministerie van Defensie heeft met succes het initiatief genomen om textielinkoop duurzaam/circulair te maken.

O.7. MVI Zelfevaluatietool   

De MVI Zelfevaluatie tool is ontwikkeld om provincies, gemeenten, waterschappen en Rijk inzicht te bieden in de eigen prestaties en vorderingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De 150 ondertekenaars van het Manifest MVI werken sinds juni 2018 met deze tool. In deze sessie presenteren we de resultaten. Daarnaast gaan we in op de wens om ook de contractfase van overheidsopdrachten te monitoren en de milieueffecten daarvan inzichtelijk te maken.

O.8. Effectmonitoring MVI/Measuring the effect of SPP        

De behoefte om het effect van MVI te meten neemt toe. Effectmeting draagt namelijk bij aan verantwoording, en daarmee aan draagvlak, en het optimaliseren van de beleidsdoelen. Maar meten is lastig. In de Europese Unie en Nederland is er de afgelopen jaren geëxperimenteerd met methoden om onder andere het CO2 effect te meten per tender en productgroep. Wat kunt u hiermee als inkopende organisatie? Hoe kunnen we de huidige kennis gebruiken voor een laagdrempelige MVI-effectmeting voor alle productgroepen?

EcoProcura

Aansluitend op het MVI congres vindt van 3 tot en met 5 oktober 2018 de 10e editie van het EcoProcura congres plaats. Dé Europese conferentie voor kennisuitwisseling over duurzaam, circulair en innovatiegericht inkopen. Tijdens EcoProcura kunt u in gesprek gaan met andere aanbesteders, beleidsmakers, organisaties, onderzoekers en internationale organisaties. Wanneer u deelneemt aan het MVI congres kunt u aansluitend hierop ook het plenaire deel en de deelsessies van de eerste dag van EcoProcura bijwonen.

Programma EcoProcura 3 oktober 2018

Aanmelden

In het aanmeldformulier MVI congres kunt u aangeven voor welke deelsessies u zich wilt aanmelden en of u wilt deelnemen aan het middagprogramma van EcoProcura. Als deelnemer van het MVI congres kunt u zich voor EcoProcura aanmelden tegen een gereduceerd tarief. Doe dit voor 31 augustus 2018 en betaal slechts 215 euro (in plaats van 425 euro).

Aanmelden MVI congres/EcoProcura

 

Afbeelding logo MVI congres 2018