Nieuwe insteekhaven Waalwijk

De gemeente Waalwijk is bezig met de voorbereiding van uitbreiding van de binnenhaven van Waalwijk. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio voor grotere schepen vanuit Rotterdam. (januari 2016, gewijzigd maart 2017)

De sluis aan de Waalwijkse haven is in 1964 gebouwd. Rondom de haven ontwikkelde zich in de loop van de jaren het bedrijventerrein Haven. De laatste jaren is duidelijk geworden dat zowel de technische als de economische levensduur van de sluis op zijn einde loopt. Technisch vanwege de ouderdom. Economisch doordat het vervoer over water toeneemt en er vanuit kostenoverwegingen steeds meer gebruik gemaakt wordt van grotere schepen.

Groei logistieke dienstverlening

Door de beperkte afmetingen van de sluis is de haven van Waalwijk niet toegankelijk voor grotere schepen. Dit stelt beperkingen aan een verdere groei van Waalwijk en de regio Midden Brabant op het gebied van logistieke dienstverlening. Daarom richt de gemeente zich op het toegankelijk houden van de huidige Waalwijkse haven door renovatie van de sluis.

Vaarklasse 5

Daarnaast zoekt de gemeente naar mogelijkheden om aan de huidige en toekomstige eisen van de binnenvaart en de logistieke sector (vaarklasse 5 haven) te voldoen. Zo probeert Waalwijk voorwaarden te scheppen voor verdere economische groei en behoud en groei van werkgelegenheid in Waalwijk en Midden Brabant. 

Huidige stand van zaken 

Gemeente stopt aanbesteding insteekhaven (januari 2017)  op waalwijk.nl
Geen DBFMO-aanbesteding (maart 2017)  op waalwijk.nl