Oogst van de eerste bijeenkomst Aan de slag met MVI -verslag 15 februari 2017

Op 15 februari 2017 hebben de ondertekenaars van het Manifest MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) de eerste stappen gezet richting het opstellen van een actieplan, dat zij in juni aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat presenteren. Dankzij enthousiaste deelnemers en bevlogen presentaties werd het een mooie bijeenkomst waar veel is uitgewisseld en geleerd.

Tijdens 3 kennissessies en 8 rondetafels is er gewerkt aan het SMART maken van ambities en het formuleren van inzichten/do's en don'ts uit eigen ervaring bij het in praktijk brengen van MVI.

Presentatie over Profit, Planet en People van het Ambitieweb

Kennissessies: Tools

In de kennissessies zijn een aantal bouwstenen/tools gepresenteerd die zouden kunnen helpen bij het opstellen van een actieplan:

 • Het ambitieweb helpt inzichtelijk te maken welke ambities uw organisatie heeft en op welk niveau (variërende van minimum vereiste/wettelijk tot vergaande ambities). Het bepalen van het niveau en het gesprek daarover met andere stakeholders ondersteunt de bewustwording van het belang van MVI.
  Meer informatie: Ambitieweb
 • ISO 20400 is een richtlijn voor het toepassen van duurzaamheidsbeleid. Deze ISO richtlijn omschrijft de wisselwerking tussen duurzame ideeën, duurzame acties (Dutch Wheel 1) en duurzame resultaten (Dutch Wheel 2). De richtlijn biedt handvatten om de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie af te stemmen op de inkoopstrategie. De ISO 20400-richtlijn biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces.
 • Het 'waarom' van de organisatie is cruciaal voor het komen tot het 'wat.' Het model van Simon Sinek bied met de Golden Circle van Why-How-What een handvat om te komen tot de ambities van een organisatie. Dit model focust zich op wat uw collega´s motiveert om met MVI aan de slag te gaan (het waarom) om daarna aan de slag te kunnen met het 'hoe' en het 'wat.'

sfeerimpressie werksessie

Werksessies: Waardevolle inzichten

In de 8 werksessies is aan de hand van diverse praktijkverhalen het gesprek gevoerd over wat de ondertekenaars nodig hebben om aan de slag te kunnen gaan met het actieplan.

De werksessies leverden waardevolle inzichten (do's/don'ts) op, zoals:

 • Begin daar waar al enthousiasme is voor MVI.
  Sluit aan bij bestaande beleidsambities, coalitieakkoorden en projecten die in lijn liggen met de doelstellingen van het manifest. De mensen achter deze ambities en projecten kunnen uw ambassadeurs zijn voor MVI actieplan.
 • Organiseer draagvlak bij zowel de bestuurder, budgethouder en inkoper.
  Alle betrokkenen bij een inkooptraject moeten achter van het belang van MVI staan om het manifest te implementeren. Start een werkgroep of kijk of er een mogelijkheid is om een duurzaamheidscoördinator aan te laten stellen om draagvlak te creëren.
 • Activeer bestuurlijk commitment.
  Laat via een opgestelde interne memo/notitie aan de ambtelijk top weten dat MVI een politieke opgave is. Geef hierbij aan dat u hen hierbij ondersteunt, door informatie te geven over concrete aanbestedingen die in hun domein spelen en dat u dit graag met hen doorneemt. Mogelijk kan u de gemeente/provinciesecretaris hierbij betrekken.
 • MVI kan klein beginnen (' het actieplan mag een groeimodel zijn' ).
  Focus op wat haalbaar is en maak een groeimodel om op te schalen naar grotere uitdagingen. Kijk waar de kansen liggen en neem daar zichtbaarheid en easy wins in mee.
 • Benoem bestaande initiatieven in het actieplan.
  Inventariseer het bestaande duurzaamheidsbeleid en ambities en vindt het 'waarom' van de organisatie, bijvoorbeeld in een coalitieakkoord.
 • Inspireer anderen binnen uw organisatie door successen te delen.
  Presenteer uw successen en best practices bij lunchbijeenkomsten of andere laagdrempelige bijeenkomsten om bewustzijn te creëren. Zo laat u collega's zien en ervaren wat MVI voor hen kan betekenen.
 • Evalueer trajecten en leer hiervan.
  Niet elk traject leidt meteen tot het gewenste MVI-resultaat, maar kan wel zeer leerzaam zijn.
 • Maak een MVI business case.
  MVI hoeft geen extra geld te kosten en is vaak zelfs goedkoper. Maak daarom voor nieuwe projecten een (maatschappelijke) business case. Vaak levert een kleine initiële extra inspanning veel op, zeker als u ook de milieuwinst meeneemt. Overweeg bij grotere opgaven samen te werken met andere (semi)overheden met gelijke ambities om kosten te delen.
 • Ga kijken bij de buren.
  Misschien staan de buurgemeenten of andere gemeenten binnen uw regio voor dezelfde uitdagingen. Zoek de samenwerking op en sluit aan bij bestaande samenwerkingsverbanden waar mogelijk.

Mogelijke valkuilen

Naast deze do's/inzichten zijn er ook een aantal valkuilen genoemd tijdens de ronde tafelgesprekken die belangrijk zijn om in het achterhoofd te houden bij het werken naar een actieplan.

 • Beperk u niet tot de afdeling inkoop.
 • Doe het niet alleen.
 • Zorg dat u ervaren collega's betrekt bij het opstellen van het actieplan.
 • Zorg dat het actieplan MVI niet een op zichzelf staand project wordt, zonder aansluiting bij de organisatie.
Meer informatie:
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Manifest MVI