NEVI-PIANOo congres 2016

Toon pagina in menu

Het NEVI-PIANOo congres 2016 (2 juni, Haarlem) introduceerde een nieuw begrip: Inkooponomie. Dagvoorzitter Boris van der Ham lanceerde het tijdens de plenaire opening. Via sprekers en deelnemers verspreidde het zich rap door de Philharmonie in Haarlem en op twitter.

Na een plenaire aftrap door Siep Eilander (voorzitter van NEVI Publiek) en Wouter Stolwijk (directeur PIANOo) werd het congres geopend door Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Verbetering van de praktijk van alledag

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 betekent volgens Dierikx vernieuwing en verbetering van de praktijk van alledag. 'Met gewijzigde aanbestedingswet is er meer ruimte voor dialoog en innovatie bij  het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.'

De 600 deelnemers konden daarna kiezen uit 39 deelsessies over uitleenlopende onderwerpen, verdeeld over 4 ronden. Voor het eerst telde elke ronde een keynotesessie.

Keynotes

Volgens Wouter Stolwijk gaat het bij inkopen en aanbesteden om de beste partij te vinden en moet het geen juridisch spel zijn.
 
Arjan van Weele (hoogleraar NEVI-leerstoel Purchasing and Supply Management aan de Technische Universiteit Eindhoven) vraagt waar de toekomst van inkoop ligt: 'kantelen we door naar waardecreatie of terug richting kostenreductie?'
 
Jürgen Unger is hoofd inkoop van de Oostenrijkse aankoopcentrale BBG. Welke lessen kunnen we van Oostenrijk leren en in hoeverre past het verschijnsel aankoopcentrale bij de Nederlandse aanbestedingspraktijk?
 
In de laatste keynotesessies gingen wethouder Jeroen Olthof en directeur maatschappelijk domein Duco Stuurman (Zaanstad) in op de Zaanse aanpak in het sociale domein. Daarbij zijn de inhoud en relatie met aanbieders en cliënten belangrijker dan (juridische) procedures.