Verslagen bijeenkomsten algemeen

Toon pagina in menu

Hieronder vindt u de verslagen van bijeenkomsten die niet op een specifiek onderwerp danwel thema betrekking hebben.

  • Bruisend e-facturatie evenement op 12 september 2018

  • Discussiebijeenkomst Ruimte voor inkoop op maat – passend bij lokale wensen

  • Verkenning van het innovatiepartnerschap in de bouw - verslag 7 juni, 12 september en 22 november 2017

  • Verslag PIANOo-lunch Open Standaarden

  • Verslag PIANOo-lunch Contractmanagement voor Rijksbrede contracten

  • Studiemiddag gewijzigde Aanbestedingswet 2012 biedt monumentenzorg meer ruimte dan vaak gedacht

  • Verslag voorlichtingsbijeenkomsten Wijziging Aanbestedingswet 2012

  • Verslag: Minisymposium Big Data