Verslagen bijeenkomsten algemeen

Toon pagina in menu

Hieronder vindt u de verslagen van bijeenkomsten die niet op een specifiek onderwerp danwel thema betrekking hebben.

  • Terugblik kennis en praktijkweek sociaal domein - verslag 17-21 september 2018

  • Bruisend e-facturatie evenement - verslag 12 september 2018

  • Discussiebijeenkomst Ruimte voor inkoop op maat – passend bij lokale wensen - verslag 11 juli 2018

  • Strategische marktbenadering van het sociaal domein - verslag 7 juni 2018

  • Verkenning van het innovatiepartnerschap in de bouw - verslag 7 juni, 12 september en 22 november 2017

  • PIANOo-lunch Open Standaarden verslag - 17 november 2016

  • PIANOo-lunch Contractmanagement voor Rijksbrede contracten - verslag 20 oktober 2016

  • Studiemiddag gewijzigde Aanbestedingswet 2012 biedt monumentenzorg meer ruimte dan vaak gedacht - verslag 28 september 2016

  • Voorlichtingsbijeenkomsten Wijziging Aanbestedingswet 2012 - verslag maart 2018