Verslagen bijeenkomsten algemeen

Toon pagina in menu

Hieronder vindt u de verslagen van bijeenkomsten over die betrekking hebben op andere onderwerpen dan MVI, GWW of het PIANOo-congres.

  • Sociaal domein: Bestudeer het inrichtingsvraagstuk voordat u een inkoopmodel kiest - 13 november 2019

  • Verslag leernetwerkdag 2: Klimaatneutraal en circulair inkopen? Fix it! – 27 juni 2019

  • Beter Aanbesteden: Gemeentebestuurders om tafel in Beetsterzwaag - verslag 28 maart 2019

  • Beter Aanbesteden: Gemeentebestuurders om tafel in Veldhoven - verslag 15 november 2018

  • Congres Innovatiegericht Inkopen – verslag 1 november 2018

  • Bruisend e-facturatie evenement - verslag 12 september 2018

  • Discussiebijeenkomst Ruimte voor inkoop op maat – passend bij lokale wensen - verslag 11 juli 2018

  • Strategische marktbenadering van het sociaal domein - verslag 7 juni 2018

  • Verkenning van het innovatiepartnerschap in de bouw - verslag 7 juni, 12 september en 22 november 2017

  • PIANOo-lunch Open Standaarden verslag - 17 november 2016