Verkenning van het innovatiepartnerschap in de bouw - verslag 7 juni, 12 september en 22 november 2017

Toon pagina in menu

De Club Baanbrekers in de bouw is begin 2017 met een multidisciplinair team van opdrachtgevers, adviseurs en kennisinstellingen een verkenning gestart naar het speelveld van 'meervoudig samenwerken' middels het innovatiepartnerschap. De nieuwe juridische mogelijkheden in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 zijn de directe aanleiding voor deze verkenning. Tijdens drie bijeenkomsten op De Bouwcampus in Delft zijn concrete maatschappelijke vraagstukken van Nederlandse aanbestedende diensten besproken, die in de toekomst (mogelijk) worden aanbesteed. Het aandachtgebied is primair de pre-competitieve dialoog tussen markt en overheid.

Samenwerking overheid en markt

De trekkers van de verkenning zijn de gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam en Gemeentevervoersbedrijf, AT Osborne, Movares en Oxand en PIANOo. Deze organisaties willen gesprekken voeren aan de hand van echte, nijpende maatschappelijke vraagstukken, in plaats van een theoretische simulatie. De kennis die voortkomt uit de verkenning wordt sectorbreed gedeeld. Ook wordt onderzocht hoe er beter kan worden samengewerkt tussen overheid en markt bij innovatievraagstukken in de bouw. Uit de praktijk blijkt dat een innovatiekans in een sector gedomineerd door publieke opdrachtgevers om een andere benadering vraagt dan de aanpak zoals we deze kennen uit de sectoren met primair private klanten. Immers de overheid stimuleert in deze sector niet alleen innovaties met subsidies, maar kan deze innovaties ook als klant grootschalig afnemen.

Drie bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst stond in teken van de renovatie van kademuren bij de gemeente Amsterdam. In de tweede bijeenkomst is de opdracht voor het vervangen van duikers van de gemeente Rotterdam onderzocht. Beide bijeenkomsten begonnen met een informatief gedeelte om de deelnemers op een gelijkwaardig kennisniveau te brengen. Daarop volgde het praktijkgedeelte waarin aanwezigen bovengenoemde casus op de onderdelen inkoop, techniek, omgeving en innovatie bespraken. Het programma van de derde bijeenkomst was gericht op reflectie op de laatste inzichten en actuele cases.

Aanbesteding kademuren gestart

Gemeente Amsterdam is ondertussen gestart met het kademurenproject en zet deze met de aanbestedingsprocedure innovatiepartnerschap op de markt. De startbijeenkomst van dit innovatiepartnerschap heeft op 6 december 2017 plaatsgevonden.

Innovatiepartnerschap kademuren  op amsterdam.nl

Vervolg bijeenkomsten

In 2017 worden door de trekkers 3 vervolgbijeenkomsten georganiseerd. De eerstvolgende is gepland in januari op de De Bouwcampus in Delft. Tijdens deze bijeenkomst wordt opnieuw een actueel innovatievraagstuk behandeld.