PIANOo congres 2019

Toon pagina in menu

Kennis delen over inkoop en aanbesteden is al jaren de spil van het PIANOo congres. Dit jaar ging het naast inkoopsuccessen, nadrukkelijk om de briljante mislukkingen. Een goed voorbereide poging om waarde te creëren, maar met een andere uitkomst dan gepland en met een leereffect, lichtte Chief Failure Officer Paul Iske dit begrip toe. Iske opende het PIANOo congres van 6 juni 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag. Ruim 700 inkoopprofessionals in de publieke sector deelden hun briljante mislukkingen met elkaar en namen deel aan 33 sessies over uiteenlopende onderwerpen.

Bezoekers PIANOo-congres in gesprek in de Fokker Terminal

Briljante mislukkingen

Paul Iske, Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen hield deelnemers voor hoe belangrijk het delen van je mislukkingen is. Een briljante mislukking bestaat uit de componenten visie, inspiratie, risicomanagement, aanpak en leren, aldus Iske. Hoe hoger de score op deze componenten, des te waardevoller de mislukking is om te delen. Zijn Instituut voor Briljante mislukkingen ontwikkelde 16 archetypen voor het identificeren en leren van mislukkingen. Van ‘de junk’ (niet kunnen of willen stoppen, af willen maken waar je aan begonnen bent) tot ‘de boerendochter’ (een afwijkende uitkomst lijkt een mislukking, maar blijkt toch waardevol te zijn: je zoekt naar de speld in de hooiberg en er rolt een mooie boerenmeid uit), aldus Iske.

Archetypen  op briljantemislukkingen.nl

Paul Iske

De lege plek aan tafel

Iske daagde deelnemers uit hun mislukkingen met elkaar te delen en de archetypen te benoemen die zij daarin herkennen. ‘De lege plek aan tafel’ bleek het meest voorkomende (67%) archetype bij inkoopmislukkingen: een of meer relevante partijen zijn niet betrokken en zien daardoor het nut of belang van het project niet. De meerderheid (57%) gaf aan dat het falen vooral te maken had met problemen op organisatieniveau, individueel falen werd het minst (3%) genoemd.   

Na het ochtendprogramma hadden deelnemers de keuze uit 33 deelsessies, variërend van praktijkvoorbeelden tot colleges door hoogleraren.

Bezoekers delen briljante mislukkingen

Professioneel opdrachtgeverschap in publieke organisaties  

“De opdrachtgevende rol is binnen gemeenten vaak gefragmenteerd over verschillende afdelingen en de sturing van een project is niet altijd eenduidig of duidelijk.” stelde Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, in haar college. “Hoe groter de gemeente,  hoe onoverzichtelijker de opdrachtgevende rol.” Haar leerstoel deed onderzoek naar de inbedding van opdrachtgeverschap bij gemeenten. “Een overall beeld over de opdrachtgevende rol ontbreekt vaak, de focus ligt regelmatig op individuele opdrachten”, constateert Hermans. “Goed opdrachtgeven vereist goede onderlinge afstemming.”

Uit het onderzoek van de TU Delft blijkt dat er vaak sprake is van individueel enthousiasme, incidentele experimenten en gebrek aan kennis van (de bedrijfsvoering van) opdrachtnemers. Als overheden hun opdrachtgevende rol willen professionaliseren, is het volgens Hermans van belang om ingezette veranderingen enkele jaren vast te houden. Daarnaast zou het leren over opdrachtgeven structureel georganiseerd moeten worden en vast onderdeel moeten worden van een projectopdracht.

Marleen Hermans

Circulair inkopen: vallen, opstaan en weer doorgaan!

“Om circulair in te kopen moet je bereid zijn fouten te maken”, hield Bart Vos, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit Tilburg zijn collegevolgers voor. “Stop met het streven naar 100% circulair. Ga uit van ‘Niet perfect = wel een stap vooruit’.” Vos baseert zijn adviezen op 4 jaar onderzoek naar de organisaties in de Green Deal Circulair Inkopen. Daarbij geeft hij zijn publiek een aantal belangrijke tips: Zoek gezamenlijke belangen, stel duidelijke doelen en ambities qua circulariteit, leer door experimenteren en begin klein.

Ondernemend gedrag is noodzakelijk om circulair inkopen tot een succes te maken, stelt Bart Vos. "Unleash de ondernemer in jou!". De belangrijkste eigenschappen van een ondernemende inkoper zijn volgens hem: innovatief, proactief, kansen zoeken en benutten, netwerken, risico's nemen.

Meer informatie

Twitter-feed PIANOo congres 2019  op twitter.com
Foto’s en presentaties PIANOo congres 2019  op pianoo-congres.nl