GWW Inkoopplatform

Toon pagina in menu

Het GWW (grond-, weg- en waterbouw) Inkoopplatform is een samenwerkingsverband tussen PIANOo, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en Platform WOW (platform (vaar)weg- en waterbeheer). Met het platform stimuleren zij kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw. Het gaat hierbij om een breed scala aan onderwerpen: van contractkeuze, wijze van aanbesteden tot het managen van contracten. 

Het GWW Inkoopplatform brengt mensen bij elkaar, stimuleert discussie over prangende zaken, verzamelt kennis en verspreidt deze.

Activiteiten GWW Inkoopplatform

Dossier GWW-aanbesteden

H et dossier GWW Inkoop op de site van PIANOo bevat informatie over GWW-specifieke aspecten uit het inkoopproces. Denk aan EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waaronder beste prijs-kwaliteitverhouding), contractkeuze, vraagspecificaties en aanbestedingsprocedures.

Discussiegroep

In een besloten 'GWW-groep' op PIANOo Forum kunnen inkopers en aanbesteders in de GWW informatie en documenten uitwisselen, elkaar vragen stellen of een discussie voeren over een specifiek onderwerp.

Netwerk- en themabijeenkomsten

Er zijn themamiddagen gehouden over EMVI, past performance, contractkeuze, prestatiecontracten en raamovereenkomsten ingenieursdiensten. Onderwerpen die op de rol staan zijn: systeemgerichte contractbeheersing, past performance, raamovereenkomsten en ingenieursdiensten.

Vakgroep GWW inkoop en Bouw

Deze PIANOo-vakgroep bestaat uit experts op het gebied van GWW inkoop, vanuit verschillende aanbestedende diensten. De vakgroep behandelt inkoopgerelateerde vraagstukken uit de GWW en vat het resultaat samen in praktische handreikingen. 

Op de hoogte blijven

Activiteiten van het GWW Inkoopplatform worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van PIANOo. Heeft u een vraag of wilt u een opmerking plaatsen? Maak dan gebruik van het PIANOo Vragenloket.