Metrokaarten (FAQ)

Een snelle en makkelijke manier om kennis te maken met een onderwerp is met een metrokaart.

De algemene metrokaart (Metrokaart inkopen en aanbesteden) leidt langs de meest gestelde vragen rond inkopen en aanbesteden. De andere metrokaarten gaan in op een specifiek onderwerp.

  • Metrokaart inkopen en aanbesteden (FAQ)

  • Metrokaart sociaal domein (FAQ)

  • Metrokaart innovatiegericht inkopen (FAQ)