Visiedocumenten

Toon pagina in menu

De regelgeving blijkt in de praktijk voor meerderlei uitleg vatbaar. De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht signaleert vraagstukken uit de inkoop- en aanbestedingspraktijk en formuleert hierover een visie. Met de visiedocumenten willen we u helpen met het vormen van een oordeel. De visiedocumenten worden gepubliceerd op PIANOo. 

De visiedocumenten dateren van voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en zijn in elk geval nog van toepassing op aanbestedingen van voor 1 juli 2016. Dit geldt niet voor de factsheet Termijnen Aanbestedingswet 2012. Deze factsheet toont de termijnen van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

PIANOo faciliteert deze vakgroep. De vakgroep wil komen tot een gemeenschappelijke mening over vraagstukken die zich voordoen in de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

De vakgroep is samengesteld uit personen die werkzaam zijn bij aanbestedende diensten binnen de centrale en decentrale overheid, juristen en niet-juristen met ruime praktijkervaring.

Contact met de vakgroep

Vragen, opmerkingen of verzoeken? U kunt contact opnemen met Henk Timmer.

Visiedocumenten