PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht

Toon pagina in menu

De regelgeving blijkt in de praktijk voor meerderlei uitleg vatbaar. De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht signaleert vraagstukken uit de inkoop- en aanbestedingspraktijk en formuleert hierover een visie. Deze visiedocumenten kunnen u helpen met het vormen van een oordeel en en worden gepubliceerd op de website van PIANOo. 

PIANOo faciliteert deze vakgroep. De vakgroep wil komen tot een gemeenschappelijke mening over vraagstukken die zich voordoen in de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Samenstelling vakgroep

De vakgroep is samengesteld uit personen die werkzaam zijn bij aanbestedende diensten binnen de centrale en decentrale overheid, juristen en niet-juristen met ruime praktijkervaring.

 • Huib van Romburgh (voorzitter)
 • Bas ten Haaf
 • Marina Schooten
 • AnnMarie Kühler
 • Desiree van Laerhoven
 • Anouk Metselaar
 • Meta Veerman
 • Marlene Sikkens
 • Floris den Boer, PIANOo
 • Henk Timmer, PIANOo

Vragen, opmerkingen of verzoeken? U kunt contact opnemen met Henk Timmer.

Visiedocumenten

 • Visie: Intellectueel eigendomsrecht en innovatiegerichte inkooptrajecten

 • Visie: Ramen van een opdracht

 • Visie: de ernstige beroepsfout

 • Visie: Aanbesteden van unieke leveringen, diensten en werken

 • Visie: Betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen

 • Visie: Model K verklaring

 • Visie: Subsidie of overheidsopdracht?

 • Visie: social return

 • Visie: Inbesteden, quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking, uitbesteden en aanbesteden

 • Visie: Omgaan met termijnen