De overheid als klant van het MKB

Steeds meer gemeenten en provincies geven lokale ondernemers de kans een belangrijke rol te spelen bij aanbestedingen. Panteia heeft onderzoek verricht naar de deelname van ondernemers aan aanbestedingsprocedures vanuit de gemeente of provincie waar de betreffende MKB-onderneming gevestigd is. Uit het onderzoek blijkt dat - volgens MKB-ondernemers - naarmate de verstedelijkingsgraad afneemt de kans bij de eigen gemeente toeneemt bij het toekennen van aanbestedingen. Bij provinciale aanbestedingen geldt dit hetzelfde, maar in mindere mate. (oktober 2013)

Het onderzoek maakt deel uit van de 2e meting van het MKB Beleidspanel 2013. Dit MKB Beleidspanel bestaat vanaf 1998 en meet drie keer per jaar de mening van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf over actuele beleidsonderwerpen. Voor deze minirapportage zijn aan de deelnemers van het panel vragen gesteld over de klantenkring en dan in het bijzonder de overheid als klant. Naast deze beleidsgerelateerde gegevens, worden van de panelleden ook basiskenmerken verzameld. Dit biedt dan de mogelijkheid meningen van ondernemers te verbijzonderen naar bedrijfskenmerken. 

Onderzoek De overheid als klant van het MKB   op ondernemerschap.panteia.nl

Meer informatie
MKB-vriendelijk aanbesteden