Handboek DBFMO bij scholen

Toon pagina in menu

Het primaire doel van het handboek is het verstrekken van de noodzakelijke modellen en toelichtingen om een projectleider en medewerkers van een project in staat te stellen een DBFMO-contract aan te besteden. (maart 2006)

  • I Inleiding

  • II Afwegingskader uitvoeringsvarianten scholenbouw

  • II Bundelen van PPS projecten bij scholenbouw

  • III Projectorganisatie en planning

  • IV Selectie en aanbesteding van adviseurs

  • V Scope

  • VI Outputspecificatie

  • VI Model Outputspecificatie

  • VII Wet openbaarheid van bestuur

  • VIII Deelproduct Bestuursovereenkomst