Privacy, Toegankelijkheid, Cookies & Disclaimer

PIANOo respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. De bij ons geregistreerde gegevens delen wij niet met anderen.

Contact met PIANOo

PIANOo beantwoordt vragen over inkopen en aanbesteden gesteld door aanbestedende diensten per e-mail. U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier of mailen naar info@pianoo.nl. Als u contact met ons opneemt, dan vragen wij om uw aanhef, naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie. Ook vragen wij u om een gedetailleerde omschrijving van uw vraag. Het is mogelijk dat PIANOo vervolgens contact met u opneemt om uw vraag duidelijk te krijgen. Al deze gegevens registreren wij. Wij registreren uw gegevens zodat wij u snel en correct te woord kunnen staan.

Nieuwsbrief PIANOo-alert

U kunt zich op de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van PIANOo. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming (bevestigings e-mail) toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

PIANOo Forum

PIANOo Forum is de besloten groep van PIANOo op het Europese Public Procurement Forum, waar publieke inkopers uit Nederland kennis kunnen uitwisselen. Iedereen die werkzaam is bij een aanbestedende dienst binnen de publieke sector kan zich aanmelden om toegang te krijgen tot het PIANOo Forum. 
PIANOo Forum

Beveiliging van gegevens

Geheel pianoo.nl en daarmee ook alle formulieren zijn beveiligd middels https. Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Ook het gebruik van het PIANOo Forum is beveiligd. U herkent beveiligde pagina's en websites aan de url, er staat https ipv http.

Statistische gegevens

Via de website verzamelen wij geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Van het PIANOo Forum kunt u alleen gebruik maken als u een account aanmaakt en hier is uw identiteit dus wel bekend. Als u een vraag aan info@ stelt dan is uw identiteit ook bekend. Wij proberen de bezoekersgegevens die we verzamelen van het PIANOo Forum en via info@ zo veel mogelijk te anonimiseren.

Van de website en het PIANOo Forum verzamelen we de volgende gegevens: het tijdstip van een bezoek, pagina's en documenten die geraadpleegd zijn, de browsers die gebruikt worden en foutmeldingen die gebruikers hebben gekregen.

PIANOo gebruikt de verkregen statistische gegevens, zonder uw persoonsgegevens, om het gebruik van de website, PIANOo Forum en info@ te analyseren. Dit zodat we onze dienstverlening daarop kunnen aanpassen. Deze gegevens gebruiken wij ook bij het opstellen van beleidsrapportages. Deze rapportages zijn voor intern gebruik en worden besproken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - waar PIANOo onderdeel van is –.

Inzien of Afmelden

Wilt u uw gegevens inzien of wilt u niet worden benaderd met informatie over onze producten en diensten dan kunt u dit aan ons doorgeven.

PIANOo
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG
088 - 042 54 62 
contactformulier 
info@pianoo.nl 

Toegankelijkheid

PIANOo besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van de informatie op pianoo.nl. Om dit mogelijk te maken, past PIANOo onder meer de Webrichtlijnen toe.

Webrichtlijnen

Over het algemeen voldoet pianoo.nl aan de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.
Webrichtlijnen versie 2  op versie2.webrichtlijnen.nl  

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen waardoor de content op pianoo.nl niet (geheel) aan de webrichtlijnen voldoet. Enkele voorbeelden:

 • Bestanden aangeleverd door derde partij
  Op pianoo.nl publiceren wij informatie die wordt aangeleverd door diverse partijen. Deze informatie kan of mag meestal niet aangepast worden. Voorbeelden hiervan zijn: handreikingen, onderzoeken, video's en regelgeving. PIANOo kan niet garanderen dat informatie van andere partijen aan de Webrichtlijnen voldoet.
  PIANOo accepteert documenten van derden die aan de volgende eisen voldoen: de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, een pdf is geen gescand document, een pdf bevat geen persoonlijke gegevens en de afzender (bron) is duidelijk weergegeven.
 • Pdf-bestanden van PIANOo
  Pdf-bestanden die voor 2015 zijn gemaakt zijn niet toegankelijk. Pdf-bestanden die in 2016 en 2017 zijn gemaakt zijn gedeeltelijk toegankelijk. Pdf-bestanden gemaakt vanaf januari 2018 zijn volledig toegankelijk.
 • Ondertiteling van video's
  Niet alle video's zijn voorzien van een tekstalternatief of ondertiteling zodat deze informatie beschikbaar is voor doven en slechthorenden. PIANOo zorgt ervoor dat de informatie en boodschap verstrekt in de video ook verstrekt wordt elders op de site in een dossier of nieuwsbericht. Deze teksten zijn wel toegankelijk.

Meldingen toegankelijkheid

Ervaart u onderdelen van pianoo.nl als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons weten via ons contactformulier of mail naar info@pianoo.nl.

PIANOo verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid waar mogelijk of zoekt in specifieke situaties naar een passende oplossing

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Tijdens uw bezoek aan de website worden er twee cookies op uw computer gezet.

 • Cookie SESS05 – Deze cookie is nodig om de formulieren op pianoo.nl goed te laten functioneren. Dit is een sessiecookie die na 20 dagen weer van uw computer verwijderd wordt.
 • Cookie has_js - Deze cookie kijkt of u Javascript heeft. Dit is een sessiecookie die direct na uw bezoek aan de website weer van uw computer verwijderd wordt.

Tijdens uw bezoek aan PIANOo Forum worden er ook cookies op uw computer gezet.
Cookie policy PIANOo Forum  op procurement-forum.eu

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van PIANOo. Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van PIANOo.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

PIANOo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. PIANOo.nl is een portal en geeft dus ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. PIANOo kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.

Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons melden door het contactformulier in te vullen of te mailen naar webredactie@pianoo.nl.