Projecten PPS bij de bouw van zwembaden

Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) worden meerdere projectfasen in één contract aanbesteed. Ook zwembaden zijn de afgelopen jaren regelmatig aanbesteed met geïntegreerde contractvormen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwbouw van het Katwijkse zwembad Aquamar en de aanleg, het onderhoud en het beheer van de installaties voor negen gemeentelijke Rotterdamse zwembaden. (maart 2017)

Rotterdamse zwembaden kostenneutraal

Voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de installaties voor negen gemeentelijke zwembaden sloot de gemeente Rotterdam in 2011 een prestatiecontract met een Energy Service Company (ESCo), inclusief de financiering. De komende tien jaar zijn hoofdaannemer Strukton en installateur Hellebrekers Technieken verantwoordelijk voor de energie-exploitatie van de zwembaden.

Energiebesparing gegarandeerd

Deze ESCo garandeert in tien jaar een jaarlijkse energiebesparing van 34 procent. Het rendement van eventuele extra besparingen is voor de helft van de ESCo zelf. Het reguliere onderhoudsbudget is vanuit de gemeente overgeheveld naar de ESCo.

Besparende maatregelen

De besparingen worden door verschillende maatregelen gerealiseerd. Van de toepassing van Eco-verlichting en warmtepompen tot het optimaliseren van HR- en VR-ketels. Bovendien wordt er veel bespaard met de isolatie van glijbanen, het afdekken van zwembadbassins na sluitingstijd en het instellen van een gebouwbeheersysteem.

Comfortverbetering gebruikers

Door de verduurzaming van de zwembaden is het comfort van de gebruikers ook verbeterd. Het chloorgehalte in de zwembaden is verlaagd, de omgevingstemperatuur is stabieler en de luchtkwaliteit is verbeterd. 

ESCO   op rvo.nl

Nieuwbouw Zwembad Katwijk

In de gemeente Katwijk is de bouw van het nieuwe zwembad Aquamar begonnen. Het nieuwe zwembad wordt helemaal ingericht op de hedendaagse eisen. Zo staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het zwembad heeft een GPR score van 8,9. De duurzame keuzes zorgen voor een besparing op onderhoud en energie. De gemeente heeft na een zorgvuldige afweging gekozen voor een DBM-contractvorm waar het ontwerp, bouw en onderhoud gezamenlijk zijn uitgevraagd. Het nieuwe zwembad wordt gebouwd door OLCO-Sportsphere BV. Dit bedrijf is daarna 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Volgens de planning gaat het nieuwe zwembad begin 2018 open.

Aanbesteding

Het nieuwbouwplan is op basis van de vooraf gestelde voorwaarden als beste beoordeeld. Het gaat hierbij om de functionaliteit, architectuur, duurzaamheid, plan van aanpak, betrouwbaarheid open begroting en SROI (Social Return On Investment). Er is gegund op de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de eerder genoemde voorwaarden.

Meer informatie

Duurzaam zwemcomplex voor Katwijk   op cobouw.nl