Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk

Op Rijksoverheid.nl zijn meerdere voortgangsrapportages, publicaties en tools verzameld met betrekking tot Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het algemene DBFMO-beleid. Zij zorgt voor een goede toepassing van Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) in Nederland en houdt hierop toezicht. Daarnaast heeft het ministerie een coördinerende rol. (juli 2019)

Het dossier bevat onder meer informatie over:

  • Overzicht PPS-projecten
  • Wat is DBFM en DBFMO
  • Rol Rijksoverheid bij DBFMO
  • Projectfasen DBFMO
  • Geïntegreerde contractvormen
  • PPS actueel
  • PPS tools
  • Infographic Hoe werkt DBFMO
  • Documenten (zoals voortgangsrapportages)

Link

PPS bij het Rijk  op rijksoverheid.nl