Handreiking Nader selecteren

Toon pagina in menu

In het kader van actie 12 (het opstellen van een handreiking ‘Nader selecteren’) uit de Actieagenda Beter Aanbesteden heeft Bouwend Nederland in samenwerking met Trias Politica Advies een handreiking ontwikkeld met 5 gouden regels die aanbestedende diensten kunnen volgen wanneer nadere selectie wordt toegepast. (juli 2019)

Nadere selectie is een instrument om te komen tot een beperking van het aantal potentiële kandidaten voor een opdracht. Het toepassen van nadere selectie kent voor- en nadelen. De handreiking biedt een praktisch beslismodel aan aanbestedende diensten aan de hand van de volgende vragen: is nadere selectie nodig? Sluit de opdracht aan bij de markt? En hoe zijn teleurstellingen te voorkomen? In de handreiking wordt tevens ingegaan op welke wijze rekening kan worden gehouden met het proportionaliteitsbeginsel.

Handreiking