Beter Aanbesteden toegelicht

Toon pagina in menu

De werkwijze van Beter Aanbesteden houdt in dat aanbestedende diensten en ondernemers gezamenlijk het gesprek aangaan met als doel om samen concrete acties en aanbevelingen te formuleren en uit te voeren. Het doel van het traject Beter Aanbesteden is de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk bij inkopers en ondernemers te vergroten.

Hiervoor zijn 5 regioteams geformeerd. De teams staan onder leiding van:

  • Noord: Rob Jonkman, wethouder gemeente Opsterland
  • Oost: Jacco Vonhof, directeur Novon schoonmaak
  • Noordwest: Odile Uijlenbroek, sectormanager subsidies en inkoop provincie Noord-Holland
  • Zuidwest: Joep Rats, directeur economische & verenigingszaken Bouwend Nederland
  • Zuidoost: Marcel Stuijts, directeur Bizob

Elk team bestaat uit ongeveer 10 personen, met een evenwichtige verdeling tussen inkopers en ondernemers. De teamleden nemen deel op persoonlijke titel.

Landelijk overleg

De regio's worden ondersteund door een landelijk overleg onder leiding van Karsten Klein, aanjager van het traject. Het landelijk overleg bestaat, naast de regiovertegenwoordigers, uit vertegenwoordigers van landelijke koepelorganisaties (waaronder VNG en VNO-NCW), PIANOo en andere juridisch specialisten en inkoopdeskundigen. Het landelijk overleg zal de voortgang van de acties te monitoren. Daarnaast is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met een communicatiecampagne.

Actieagenda

Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven. Het zijn 2 van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties zoals gemeenten gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden. Ook werken zij aan voorstellen om het onnodig samenvoegen (clusteren) van kleine aanbestedingen verder te voorkomen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft op 16 februari 2018 de actieagenda Beter Aanbesteden ontvangen. 

Meer informatie: Actieagenda Beter Aanbesteden

Terug naar: Aan de slag met Beter Aanbesteden